Orașul Voluntari

Harta Interacivă

 

Aşezare geografică
Oraşul Voluntari este situat în partea de nord-est a municipiului Bucureşti, între două cursuri de apă: Colentina şi Pasărea. De-a lungul acestor râuri s-au format câteva din cele mai vechi localităţi din această parte a ţării: pe valea Colentinei s-au format localităţile Plumbuita, Fundeni şi Colentina, iar pe valea râului Pasărea s-au ridicat localităţile Tunari, Stefăneşti şi Afumaţi.
Cea mai mare parte a acestui teritoriu făcea parte din întinsele păduri ale Vlăsiei, care au dispărut parţial, făcând loc suprafeţelor agricole şi locuibile. Din suprafaţa acoperită cu păduri au rămas câteva dense fragmente, aşa cum sunt actualele păduri Tunari, Andronache, Vulpachi, Pasărea. Pe actualul teritoriu al oraşului se regăsesc doar trei fragmente din întinsul Codru al Vlăsiei (Pădurea Băneasa, Pădurea Stefănesti şi Pădurea Andronache).
Voluntari- Harta PliabilăLimitele sunt impuse de urmatoarele vecinătăţi:
Nord – comuna Tunari
Nord-Est – comunele Ştefănesti şi Afumaţi
Sud-Est – comuna Dobroieşti
Sud – municipiul Bucureşti, sectorul 2, delimitarea reprezentând-o calea ferată Bucureşti-Constanţa
Vest – municipiul Bucureşti, sectorul 1
În prezent, statutul localităţii este acela de oraş. Fosta comună a devenit oraş în aprilie 2004 şi este în plină dezvoltare, cu şanse reale de a obţine în scurt timp statutul de municipiu. Oraşul Voluntari integrează în componenţa lui teritorială două zone distincte ca localizare geografică, dar unitare din punct de vedere al concepţiei administrative: Voluntari şi cartierul Pipera.
Cartierul Pipera este situat la o distanţă de 7 km faţă de centrul capitalei, sute de noi locuinţe construindu-se în această zonă, ilustrând tendinţa actuală de modernizare din punct de vedere arhitectural a localităţii.
Din punct de vedere organizatoric, zona Voluntari are o evoluţie strâns legată de cea a Bucureştiului.
Suprafaţa totală actuală pe care se extinde oraşul Voluntari este de 3740,460 ha.

Relieful
Relieful este de câmpie, Voluntari fiind amplasat în câmpia Vlăsiei.
În prezent se constată antropizarea reliefului prin volumul masiv de construcţii, prin sistematizarea spaţiilor verzi şi amenajarea pădurilor.

Clima
Clima păstrează caracteristicile generale ale climatului Câmpiei Române, fiind temperat-continentală cu unele uşoare nuanţe excesive în această zonă de silvostepă, caracterizându-se prin variaţii evidente de temperatură de-a lungul celor 4 anotimpuri.
Dominante sunt masele de aer de origine polar-maritimă şi continentală (din sectorul estic), urmate de cele de origine tropical-maritim şi tropical-continental.

 

sursa: www.primaria-voluntari.ro

Print Friendly, PDF & Email