Comuna Ciolpani

ciolpani-verso-index-a1

Hartă Pliabilă și hartă exterior pentru Comuna Ciolpani

Localităţi componente: Ciolpani, Izvorani, Lupăria, Piscu, Ţigăneşti
Asezarea geografica: La nordul judeţului Ilfov, la graniţa ce desparte judeţul Ilfov de judeţul Prahova. Suprafata: 4183 HA
Obiective turistice: Mănăstirea Ţigăneşti, Lacul şi pădurea Snagov, Comitetul Olimpic Roman, Studioul cinematografic “Castel Film”
Activitati economice principale: Agricultură, Comerţ, Turism

Comuna Ciolpani este situată în Câmpia Română, subdiviziunea Vlăsiei, pe locurile ocupate odinioară de păduri de stejar crescute spontan (astăzi defrişată) din aşa numiţii Codrii Vlăsiei. Aşezarea s-a format după anul 1800 din familiile de clăcaşi ai mânăstirii care învecinându-se cu lacul Ţigăneşti a preluat numele acestuia. Comuna este una din vechile aşezări umane din această zona, mărturie fiind siturile arheologice existente pe teritoriul său administrativ. Astfel, în zona Ţigănesti, pe malul drept al Bălţii Mânăstirii, la confluenţa acesteia cu Valea Schitului precum şi pe malul vestic al văii lacului Ciurii, la extremitatea estică a Pădurii Scroviştea, în punctul numit “La Comoară”, s-au descoperit urme de aşezări dacice.

ciolpani-harta-index-a1

 

 

Harta Zonei:

Get Directions
Print Friendly, PDF & Email