Hărți Interactive

Harta Interactivă Oradea Centrul Istoric – Harta interactivă ww.mapinfo.ro/harta-oradea
Amplasarea geografică face ca Oradea (Nagyvárad) să fie un punct nodal foarte important în turismul regional şi internaţional. Astfel, municipiul se găseşte la numai 12 km de Băile Felix, cea mai mare staţiune balneo-climaterică permanentă din România. Situat la numai 13 km de graniţa de vest a României, municipiul Oradea, reşedinţa administrativă a judeţului Bihor, ocupă o poziţie central-europeană privilegiată, constituind un important nod de comunicaţii, aflat la o distanţă sensibil egală de capitalele regiunii: Bucureşti (651 km), Viena (518 km), Budapesta (248 km), Praga (676 km).

Comuna Cîrţişoara Harta Intreractivă www.mapinfo.ro/localitati/comuna-cartisoara/harta-cirtisoara
Localitatea Cîrţişoara este situată în judeţul Sibiu vecinătatea Munţilor Făgăraşului, pe malul pârâului Cârţişoara, la sud de şoseaua naţională Sibiu-Braşov. Satul se află pe itinerariul şoselei care traversează Munţii Făgăraşului.Prima atestare documentară, implicită, a aşezării datează din anul 1223. Localitatea Cârţa Românească apare atestată, sub această denumire, în documentele emise de cancelaria regală maghiară în anii 1322 (Kerch Olacorum), 1329 (Kerch Olacorum) şi 1411 (Kercz Olachorum; Kercz Olochorum). www.mapinfo.ro/localitati/comuna-cartisoara

Orașul VoluntariHarta Interacivă www.mapinfo.ro/localitati/voluntari
Aşezare geografică – Oraşul Voluntari este situat în partea de nord-est a municipiului Bucureşti, între două cursuri de apă: Colentina şi Pasărea. De-a lungul acestor râuri s-au format câteva din cele mai vechi localităţi din această parte a ţării: pe valea Colentinei s-au format localităţile Plumbuita, Fundeni şi Colentina, iar pe valea râului Pasărea s-au ridicat localităţile Tunari, Stefăneşti şi Afumaţi. Cea mai mare parte a acestui teritoriu făcea parte din întinsele păduri ale Vlăsiei, care au dispărut parţial, făcând loc suprafeţelor agricole şi locuibile. Din suprafaţa acoperită cu păduri au rămas câteva dense fragmente, aşa cum sunt actualele păduri Tunari, Andronache, Vulpachi, Pasărea. Pe actualul teritoriu al oraşului se regăsesc doar trei fragmente din întinsul Codru al Vlăsiei (Pădurea Băneasa, Pădurea Stefănesti şi Pădurea Andronache).www.mapinfo.ro/localitati/voluntari

Sîngeorgiu de Mureș Harta Interacivă www.mapinfo.ro/localitati/singeorgiu-de-mures
Comuna Singeorgiu de Mures se afla pe drumul european E60 catre Regin, la o distanta de 6 km de centul orasului Targu Mures. Punct de atractie: Baile Sarate cu cel mai bogat continut de iod din Europa;Primaria Sîngeorgiu de Mureş: str. Petki David nr. 130 (adresa veche str. Principala nr.166), Telefon: +4 0265-318.026 Fax: +4 0265-318.025

 

Google vs Mapexpert

Google-vs-Mapexpert

Print Friendly, PDF & Email